Κίτρινα Πεσμένα Φύλλα

Η παρούσα ποιητική συλλογή, δυστυχώς, για προσωπικούς λόγους, αποσύρθηκε αμέσως μετά την έκδοσή της (το 1993). Στο μέλλον θα καταβληθεί προσπάθεια να καταγραφούν όσα ποιήματα έχουν διασωθεί.